O firmě

Poskytuji komplexní služby v oblasti BOZP jako osoba odborně způsobilá. Zároveň poskytuji služby jako osoba odborně způsobilá v požární ochraně.

BOZP a PO - zpracování dokumentace, provádění kontrol pracovišť, školení vedoucích zaměstnanců, zastupování při jednání s kontrolnímy orgány / Státní úřad inspekce práce, Státní požární dozor, hygienická stanice.

Bezpečností práce a požární ochranou se profesionálně zabývám posledních 30 let a mám zkušenosti v této oblasti z různých oborů např.:
 • slévárenství
 • opravny automobilů
 • provozy se svářecími stroji
 • kartonážky
 • stavební firmy
 • skladování materiálu
 • úklidové firmy
 • stavební firmy
 • poskytovatelé ubytování
 • pošty
 • bufery, vyvařovny, restaurace
 • výroba bižuterie
Brož Josef
BOZP + PO
Created by TS webdesign